Vardagseffekter

Vestibulits effekter på vardagslivet

Vestibulit är ett problem som inte bara drabbar kvinnan, utan även hennes partner.

Kvinnor beskriver hur de vissa gånger kan ha samlag utan problem, medan det andra gånger är oerhört smärtsamt. Vissa gånger fortsätter kvinnan ändå, och genomför samlaget. Ibland för sin partners skull, ibland av pliktkänsla. Andra gånger blir smärtan övermäktig och kvinnan tvingas avbryta – något som givetvis leder till att mannen känner sig avvisad, om inte kvinnan kan eller vill berätta och förklara. Båda parter känner sig besvikna, och kanske skuldtyngda, och inför nästa samlag har kvinnan ytterligare press på sig.

En ond cirkel kan bli följden av detta. Kvinnan känner oro inför samlaget, rädsla för att kanske förlora sin partner. En känsla av skam hos kvinnor med vestibulit inte är ovanlig. Dessa negativa känslor gör att sexlusten minskar och eventuella samlag blir ännu mer smärtsamma.
Det är inte sällan som kvinnor ”ställer upp” i hopp om att problemet kommer att gå över av sig själv, vilket bara leder till en ytterligare försämring av kvinnans tillstånd.

Det är inte alltid som kvinnan tappar sexlusten, och många kvinnor talar om frustrationen då hon vill men på grund av smärtan inte kan. Frustrationen och lusten kan också leda till att kvinnan ändå försöker, vilket ofta då leder till ytterligare försämring.

För många kvinnor som drabbas av vestibulit är det inte bara sexuallivet och förhållandet med partnern som blir lidande. Vissa kvinnor upplever en så stark smärta att de exempelvis inte kan motionera, vilket för vissa kan innebära en stor förändring. Ofta påverkas man även psykiskt av vestibulit och den medförande smärtan och omställningen. Vissa kvinnor blir deprimerade, och det händer att kvinnor under utredning och behandling blir sjukskrivna.

Avhandling om vestibulit

Handbok om vestibulit