Läkarhjälp

Läkarhjälp vid vestibulit

Kirurgiska ingrepp
Kvinnor med vestibulit kan bli hjälpta av ett kirurgiskt ingrepp, men ingreppet fungerar inte för alla kvinnor. Operationen kallas vestibulectomi, och innebär att den smärtkänsliga ytan avlägsnas, och täcks med en frisk slidslemhinna. Operationen bör kombineras med sexuell rådgivning. I dagsläge är operation som metod för att hjälpa kvinnor med vestibulit väldigt ovanligt.

Att söka läkarhjälp
Att söka läkarhjälp kan vara svårt och skamligt för många kvinnor, och alltför ofta bortförklaras problemen och kvinnorna erbjuds exempelvis en svampbehandling. Ofta prioriteras cancer och akutfall vid kvinnoklinikerna, och smärtsamma samlag kan anses som ett bagatellartat problem i jämförelse, och därför inte tas på allvar. Många kvinnor ger upp då ingen lyssnar. Att komma till en läkare som tar kvinnan och hennes problem på allvar känns oftast som en stor lättnad för kvinnan, och är ett stort steg i rätt riktning. Det är viktigt att kvinnan inte ger upp i sitt sökande efter hjälp, då många läkare idag inte vet hur vestibulit ska behandlas.

 

Läkarundersökning vid vestibulit

Söka vård vid vestibulit

Avhandling om vestibulit

Slemhinnebehandling