Slemhinnebehandlingen

Roland Alvarsson har varit verksam som gynekolog i 40 år och sedan 10 års tid framgångsrikt behandlat patienter med vestibulit och uretrit. Behandlingsmetoden har presenterats för många gynekologer och professorer utan gehör. Troligtvis uppfattas vestibulit som ett psykologiskt problem av sjukvården. Sjukvården sysslar med att bota livshotande tillstånd och befattar sig inte med livskvalitetsproblem. Man kan utgå från att dessa patienter ofta blivit kränkta i vården. Om sjukvården skulle ta detta problem på allvar skulle både lidande och pengar kunna sparas.

Bakrund
Vestibulit har av många tolkats som primärt ett psykologiskt problem. Så är inte fallet. Först uppstår en slemhinneskada och snart är det tvärstopp för penetration. Slemhinneskadan tolkas allt för ofta som svamp. Svampmedel och p-piller förvärrar vestibuliten. De psykologiska problemen kommer raskt efter.
Vulva har en övre smörjcentral, de parauretrala körtlarna och en undre i bartolinis körtlar samt ett antal fristående körtlar. Vestibuliten orsakas av total kolaps i slembildningsprocessen i vulva. Framför allt i undre systemet. Slemhinneskadan drabbar därför just introitus.
Vestibulit beror således på haveri i bartolinis körtlar och uretrit beror på haveri i de parauretrala körtlarna. Dessa tillstånd förekommer ofta samtidigt. Det är viktigt att behandla orsaken till vestibulit och inte enbart symtomen som exempelvis slidkramp.

Behandling
Behandling av vestibulit går kortfattat ut på följande; först identifieras slemhinneskadan med hjälp av en specialfärgning. Därefter görs en behandling av slemhinnan för att sätta igång läkningsprocessen. Slutligen injeceras lämplig mängd bedövning och kortison i bartolinis körtlar.

Resultat
Efter cirka tre dagar är svedan och ”elden” borta. Den skadade slemhinnan stöts av. Detta är helt smärtfritt. Efter en månad kan de flesta ha penetrationssex. Självfallet följer en lång psykologisk läkningsfas.
För mer information, se www.alvarssons.se
/Roland Alvarsson, gynekolog i Visby, Sverige genom Lustjakt
Publicerad 2014