Avhandling om vestibulit

Avhandling om kvinnors upplevelser av vestibulit

Tanja Suhinina har skrivit en avhandling om hur kvinnor upplever att drabbats av vestibulit.

Citat ur avhandlingen:
Vestibulit är en benämning på smärtor vid slidförgården som ofta framkallas vid beröring. Smärtorna får negativa följder för livskvalitet genom att påverka olika områden i livet. Syftet med denna studie har varit att söka kartlägga följder av vestibulit i den drabbade unga kvinnans liv och hur följderna samverkar med varandra. Åtta kvinnor i åldrarna 20-28 år har blivit intervjuade kring sina erfarenheter av vestibulit, och materialet har analyserats med grundad teori. Resultaten visar att kvinnor med erfarenhet av vestibulit har upplevt att smärtorna har medfört följder på flera områden i livet, som kan delas upp i följande fem huvudområden:
1) sex och relationer
2) att prata om smärtan
3) vårderfarenheter
4) tankar, känslor och självbild
5) vardagsaktiviteter.
Vestibulit påverkar livet på flera fronter,något som bör beaktas vid behandling av patienter med vestibulitbesvär.

Avhandling om vestibulit